Gå til hovedindhold
KMD Opus Personale

Personalemappe

Modulet Personalemappen understøtter arkivering af dokumenter i forhold til den enkelte medarbejders personalesag.

Modulet Personalemappen understøtter arkivering og journalisering af alle dokumenter relateret til medarbejderens ansættelsesforhold. Personalemappen består af en logisk mappestruktur bygget op om KL’s emnesystematik (KLE).

Personalemappen oprettes automatisk på alle medarbejdere. Adgangen til de konkrete dokumenter styres via et stærkt autorisationsprincip på de enkelte dokumenttyper.

Webservice - Upload af dokumenter i personalemappen

Formålet med webservicen er at give kundens andre systemer mulighed for at uploade dokumenter i medarbejderens personalemappe i KMD Opus Personale.

Webservicen består af en service som sikrer, at dokumenter fra et specifikt andet system kan uploades til den rette dokumentmappe i Personalemappen.

Ved ibrugtagning aftales der en unik nøgle for hver dokumenttype der ønskes indsendt, som sikrer korrekt placering i personalemappen.

Links