Gå til hovedindhold
KMD Opus Personale

Fravær

Modulet Fravær understøtter styring af alle former for fravær heriblandt ferie, sygdom og orlov samt tilhørende refusioner igennem medarbejderens ansættelse

Modulet Fravær understøtter administration af alle former for fravær på medarbejderen fx sygdom, omsorgsdage, barsel, seniordage og ferie samt visse former for nærvær fx overarbejde. Løsningen understøtter Den fælleskommunale ferieaftale, Ferieloven og Dagpengeloven.

Dataservice - Opret fravær

Formålet med webservicen er at give andre systemer adgang til at oprette og vedligeholde fravær herunder også ferie i modulet Fravær.

Webservicen består af en række forskellige services, som sikrer, at fraværsindberetningen kan foretages eksternt. Webservicen giver følgende muligheder i forbindelse med fraværsregistrering:

 • Hente medarbejderens relation til børn oprettet i KMD Opus Personale.

 • Hente medarbejderens eventuelle barselssager oprettet i Fravær.

 • Hente årsagskoder til brug ved oprettelse af tjenestefri med eller uden løn.

 • Hente arbejdsskadesager for en medarbejder.

 • Hente forekomster af fravær og nærvær.

 • Oprette, ændre eller slette forekomster af fravær og nærvær.

 • Oprette, opdatere og slette barselssager for en medarbejder.

Links

Dataservice - Hent fraværskvoter

Formålet med webservicen er at give andre systemer adgang til at indhente information om fraværskvoter fra modulet Fravær.

Webservicen består af to services som giver følgende muligheder:

 • Hente alle kvoter for en eller flere medarbejdere, som kan afvikles indenfor kalenderåret, i forhold til angivet dato.

 • Hente oplysninger om optjening og afvikling for de kvoter, som returneres af servicens del til hent alle kvoter.

Links

Dataservice - Mødetidsplaner

Formålet med webservicen er at give andre systemer adgang til at oprette og vedligeholde mødetidsplaner i modulet Fravær.

Mødetidsplaner danner grundlaget for antallet af ferie og fraværstimer, der registreres ved indberetning af fravær.

Webservicen består af en række forskellige services som sikrer at indberetning til mødetidsplaner kan foretages eksternt. Webservicen giver følgende muligheder:

 • Oprette en eller flere forekomster af mødetider

 • Læse forekomster fra en mødetidsplan i en periode

 • Slette en eller flere forekomster af mødetider

 • Ændre en eller flere forekomster af mødetider

Links

Ferietransaktioner til Fravær (lukkes ultimo november 2024)

Denne standardsnitflade er erstattet af ”Dataservice - Opret fravær”, som skal anvendes i stedet. Indeværende standardsnitflade lukkes ultimo november 2024.

Links