Gå til hovedindhold
KMD Opus Personale

Personale

KMD Opus Personale understøtter effektivt, digitalt og brugervenligt løn- og personaleadministrative processer hos en offentlig arbejdsgiver.

KMD Opus Personale understøtter den offentlige arbejdsgivers opgaver vedrørende medarbejdernes livscyklus i deres ansættelsesforhold, fra ansættelse til fratrædelse og eventuel overgang til tjenestemandspension. Ydermere understøttes styring af alle former for fravær heriblandt ferie, sygdom og orlov samt tilhørende refusioner igennem medarbejderens ansættelse. KMD Opus Personale understøtter en automatiseret og effektiv udbetaling af løn, tillæg, honorarer og personalegoder.

Dataservice - Medarbejderoplysninger

Formålet med webservicen er at give andre systemer adgang til at læse og rette udvalgte medarbejderdata og organisationsoplysninger i KMD Opus Personale.

Webservicen består af en række forskellige services som sikrer at eksterne systemer har mulighed for at:

 • Hente oplysninger fra en medarbejder

 • Hente oplysninger fra flere medarbejdere

Servicen giver mulighed for at hente oplysninger indenfor følgende områder:

 • Aktiviteter

 • Organisation

 • Persondata

 • Adresse

 • Arbejdstid

 • Kontraktindhold

 • Kommunikation

 • Skattedata

 • Lønindplacering

 • Tilslutninger

 • Pensionsordninger

 • Arbejdsfunktion

 • Tjenesteplansindplacering

 • Mødetidsplaner

 • Fravær/Nærvær

 • Rette kommunikationsoplysninger på en medarbejde

Links

Engangstillæg/-fradrag til KMD Opus Personale

Formålet med standardsnitfladen er at give andre systemer mulighed for at aflevere engangstillæg/-fradrag til KMD Opus Personale.

Links

Personoplysninger og faste tillæg/fradrag til KMD Opus Personale

Formålet med standardsnitfladen er at give andre systemer mulighed for at aflevere ansættelsesoplysninger, beskæftigelsesoplysninger samt faste tillæg/fradragsoplysninger til KMD Opus Personale.

Links

Individuelt dataudtræk - medarbejder & organisation

Formålet med dataudtrækket er at give andre systemer mulighed for at hente stamdata om medarbejder og organisation fra KMD Opus.