Gå til hovedindhold
KMD Opus Personale

Personale

KMD Opus Personale understøtter effektivt, digitalt og brugervenligt løn- og personaleadministrative processer hos en offentlig arbejdsgiver.

KMD Opus Personale understøtter den offentlige arbejdsgivers opgaver vedrørende medarbejdernes livscyklus i deres ansættelsesforhold, fra ansættelse til fratrædelse og eventuel overgang til tjenestemandspension. Ydermere understøttes styring af alle former for fravær heriblandt ferie, sygdom og orlov samt tilhørende refusioner igennem medarbejderens ansættelse. KMD Opus Personale understøtter en automatiseret og effektiv udbetaling af løn, tillæg, honorarer og personalegoder.

Dataservice - Medarbejderoplysninger

Formålet med webservicen er at give andre systemer adgang til at læse og rette udvalgte medarbejderdata og organisationsoplysninger i KMD Opus Personale.

Webservicen består af en række forskellige services som sikrer at eksterne systemer har mulighed for at:

 • Hente oplysninger fra en medarbejder

 • Hente oplysninger fra flere medarbejdere

Servicen giver mulighed for at hente oplysninger indenfor følgende områder:

 • Aktiviteter

 • Organisation

 • Persondata

 • Adresse

 • Arbejdstid

 • Kontraktindhold

 • Kommunikation

 • Skattedata

 • Lønindplacering

 • Tilslutninger

 • Pensionsordninger

 • Arbejdsfunktion

 • Tjenesteplansindplacering

 • Mødetidsplaner

 • Fravær/Nærvær

 • Rette kommunikationsoplysninger på en medarbejde

Links

Engangstillæg/-fradrag til KMD Opus Personale (lukkes ultimo september 2024)

Denne standardsnitflade erstattes af en ny webservice til engangsydelser, som skal anvendes i stedet. Indeværende standardsnitflade lukkes ultimo september 2024.  

Links

Webservice – Engangsydelser

Formålet med webservicen er at give andre systemer adgang til sende engangsydelser/tillæg til KMD Opus Personale. Webservicen er under udvikling og forventes produktionsklar marts 2024.

Beskrivelsen opdateres.

Personoplysninger og faste tillæg/fradrag til KMD Opus Personale (lukkes ultimo april 2025)

Denne standardsnitflade erstattes af en ny webservice til personoplysninger og faste tillæg/fradrag, som skal anvendes i stedet. Indeværende standardsnitflade lukkes ultimo april 2025.

Links

Webservice – Personoplysninger og faste tillæg

Formålet med webservicen er at give andre systemer adgang til sende personoplysninger og faste tillæg til KMD Opus Personale. Webservicen er under afklaring - og forventes produktionsklar til november 2024.

Beskrivelsen opdateres.

Individuelt dataudtræk - medarbejder & organisation

Formålet med dataudtrækket er at give andre systemer mulighed for at hente stamdata om medarbejder og organisation fra KMD Opus.