Gå til hovedindhold
KMD Opus Personale

Modeller

Modeller

På KMD Opus Personale er der flere forskellige modeller for at købe standardsnitflader (enkeltsnitflader eller integrationspakke) som tillige kan anvendes som standardintegration eller individuel integration.

Enkeltsnitflader eller integrationspakke?

På KMD Opus Personale er der flere forskellige modeller for at købe standardsnitflader:

 • Standardsnitflader: Webservices

  • Engangsydelser

  • Opret Fravær

  • Fraværskvoter

  • Mødetidsplaner

  • Faste tillæg (under udvikling)

  • Upload til personalemappe

  • Medarbejderoplysninger

 • Standardsnitflader: Filbaserede

  • Dataudtræk - medarbejder & organisation

Som et alternativ til køb af individuelle standardsnitflader tilbyder KMD Opus Personale mulighed for, at man som kunde kan købe en integrationspakke istedet.

En integrationspakke giver adgang for et specifikt system til en samling af standardsnitflader på KMD Opus Personale.

Integrationspakken indeholder følgende services:

 • Opret Fravær

 • Mødetidsplaner

 • Hent Fraværskvoter

 • Engangsydelser

 • CPR til medarbejder

 • Medarbejderoplysninger

Når der er udviklet en erstatning for IND02, forventes denne at blive en del af integrationspakken.

Standardintegration eller individuel integration?

Hvis du skal integrere et standardsystem, som allerede integrerer til KMD Opus Personale på andre kunder - så er det muligt, at dette kan ske som standardintegration, hvor der er taget hånd omkring en række ting.

Du kan se muligheder under menupunktet "Standardintegrationer".

Hvor der ikke er tale om standardintegration, eksempelvis et egenudviklet system eller 3. partssystemer, er der tale om individuel integration. Her er der en større opgave for alle parter.