Gå til hovedindhold

KMD Opus Personale

KMD Opus Personale understøtter effektivt, digitalt og brugervenligt løn- og personaleadministrative processer hos en offentlig arbejdsgiver.

KMD Opus Personale understøtter den offentlige arbejdsgivers opgaver vedrørende medarbejdernes livscyklus i deres ansættelsesforhold, fra ansættelse til fratrædelse og eventuel overgang til tjenestemandspension. Ydermere understøttes styring af alle former for fravær heriblandt ferie, sygdom og orlov samt tilhørende refusioner igennem medarbejderens ansættelse. KMD Opus Personale understøtter en automatiseret og effektiv udbetaling af løn, tillæg, honorarer og personalegoder.

Kontakt:
Steen Sodemann
STS@kmd.dk Tlf. 4460 3465(for kunder vest for storebælt)
Katja Brandt Jensen KGB@kmd.dk Tlf. 4460 1657 (for kunder øst for storebælt)

Martin Klitgaard Rytter MRY@kmd.dk Tlf. 4460 7794 (for leverandører)