Gå til hovedindhold
KMD Opus Personale

Supplerende information

Godt at vide om integration til KMD Opus Personale

I det nedenstående kan du downloade dokumentet "Godt at vide når du vil integrere et eksternt system til KMD Opus Personale". Dokumentet er rettet kunders medarbejdere, som står med ansvar for at gennemføre integration af et eksternt system mod KMD Opus Personale.

Links

Åbning af adgang - standardintegration

Når der skal etableres adgang for et eksternt system til KMD Opus Personale på en eller flere af standardsnitfladerne, så skal kunden altid kontakte deres faste salgs- og kundeansvarlige på KMD Opus Personale for at aftale dette.

I nedenstående dokument kan du læse mere om processen for åbning af adgang, når der er tale om standardintegration.

Links

Åbning af adgang - individuel integration

Når der skal etableres adgang for et eksternt system til KMD Opus Personale på en eller flere af standardsnitfladerne, så skal kunden altid kontakte deres faste salgs- og kundeansvarlige på KMD Opus Personale for at aftale dette.

I nedenstående dokument kan du læse mere om processen for åbning af adgang, når der er tale om individuel integration.

Links

Lukning af adgang

Når der skal etableres lukkes adgang for et eksternt system til KMD Opus Personale på en eller flere af standardsnitfladerne, så skal kunden altid kontakte deres faste salgs- og kundeansvarlige på KMD Opus Personale for at bede om dette.

Hvis en kunde har behov for akut lukning af adgangen (eks. ifm. sikkerhedsbrud hos ekstern leverandør), så skal man supplerende også kontakte supporten på KMD Opus Personale.

Kontaktoplysninger

Kunder kontakt Jylland
Steen Sodemann STS@kmd.dk Tlf. 4460 3465

Kunder kontakt Fyn/Sjælland
Katja Brandt Jensen KGB@kmd.dk Tlf. 4460 1657
Elsebeth Larsen, ELS@kmd.dk, 4460 3752

Leverandører kontakt:
Martin Klitgaard Rytter MRY@kmd.dk Tlf. 4460 7794

Fejlhåndtering og rapportering

Det er ofte komplekst og besværligt at udrede fejl i relation til integration mellem IT-løsninger. Ofte er det uklart, hvor fejlen rent faktisk er henne - og om der overhovedet er tale om fejl, eller blot misforståelser rent forretningsmæssigt.

Det er kun kundens ansvarlige for KMD Opus Personale, som kan fejlmelde overfor KMD Opus Personale - men ofte konstateres en fejl i et eksternt system og hos medarbejdere, som ikke er i lønafdelingen hos kunden. Der kan hurtigt gå vigtige oplysninger tabt i en sådan fejlmeldingsproces, hvilket fører til unødig meget kommunikation frem og tilbage mellem de forskellige parter.

For at forsimple fejlhåndteringen for alle parter bør nedenstående fejlmeldingsformular anvendes. Formularen kan udfyldes af leverandør/kunde på det integrerende system og overdrages til ansvarlig for KMD Opus Personale hos kunden, som kan fejlmelde det overfor KMD Opus personale.

Dermed sikres det, at en fejlmelding overfor KMD indeholder relevante oplysninger om fejl/problem, som oplevet i det integrerende system, samt kontaktoplysninger på relevant person ved det integrerende system som kan medvirke til udredningen af fejlen.

Links