Gå til hovedindhold
KMD Opus Økonomi

Indkøb

Indkøbsområdet understøttes med en udveksling af en række stamdata fra KMD Opus Økonomi og KMD Opus Personale.

Udvekslingen af data omfatter følgende:

  • Stamdata, der anvendes til kontering af indkøbsordre.

  • Stamdata, der udstiller kommunens organisation.

  • Stamdata, der udstiller kreditor fra KMD Opus Økonomi.

Udover udveksling af stamdata indgår en Bilagsintegration, der overfører indkøbsordre-relaterede fakturaer til godkendelse i indkøbsløsningen.

Udvekslingen kvalitetssikring af stamdata i indkøbsløsningen.

Dataservice pakke til indkøbsløsninger

Til brug for indkøbsløsninger har KMD udviklet en samling af snitflader, der giver mulighed for at sikre sammenhæng mellem KMD Opus og Indkøbsløsning i forhold til stamdata.

Individuelt dataudtræk - medarbejder & organisation

Snitfladen kan levere Organisations- og Brugerinformationer fra KMD Opus Personale

Data anvendes til indlæsning og vedligehold af stamdata vedrørende organisation, medarbejdere, beløbsgrænser og mailadresser. Data leveres en gang dagligt.

Snitfladen giver mulighed for at benytte fakturabeløbsgrænser tilknyttet sagsbehandleren og tilknytning til organisationen med adresseinformationer m.m.

Udtræk af stamdata fra KMD Opus Økonomi til interne og eksterne fagsystemer.

Formålet med standardsnitfladen er at give et internt eller eksternt system mulighed for automatisk, via en fælles snitflade, at modtage stamdataoplysninger fra KMD Opus Økonomi.

Ved anvendelse af denne snitflade, kan et internt eller eksternt system vedligeholde konterings stamdata, leverandøroplysninger og afgrænsning af bogføringsrettigheder for brugere via daglige udtræk fra KMD Opus Økonomi.

På baggrund af stamdataoplysningerne, har det interne eller eksterne system mulighed for automatisk at vedligeholde en kontoplan, og på baggrund af den, at opbygge korrekte konterings dimensioner til brug for kontering og postering i KMD Opus Økonomi.

Snitfladens udtræk giver også muligt for, at det interne eller eksterne system kan foretage afgrænsning af konterings-dimensionerne i forhold til den enkelte sagsbehandler, hvis sagsbehandlers Opus UserID er kendt.

Til brug for indkøbsløsninger m.m leveres med snitfladen et udtræk af kreditoroplysninger markeret til dette formål.

Snitfladen kan med fordel kombineres med snitfladen ”Individuelt dataudtræk med medarbejder og organisations oplysninger…”, der kan levere Organisations- og Brugerinformationer fra KMD Opus HR. Kombination med denne snitflade giver mulighed for at benytte fakturabeløbsgrænser tilknyttet sagsbehandleren og tilknytning til organisationen med adresseinformationer m.m.

Bilagsintegration mellem KMD Opus Økonomi_Bilag og Interne/Eksterne Fagsystemer

Formålet med snitfladen er at give andre systemer, både internt i KMD og eksternt, mulighed for at udveksle bilagsdata med KMD Opus Økonomi_Bilag.

Ved anvendelse af denne snitflade kan andre systemer elektronisk modtage og aflevere Regnskabsbilags data fra og til OPUS Økonomi_Bilag. Det vil sige de elektronisk kan få relevante regnskabsbilags data ind i egne systemer, samt efter en godkendelse i Indkøbsløsningen, få disse fakturabilag posteret og udbetalt via OPUS Økonomi.

Med fakturabilaget sendes evt. vedhæftede dokumenter, original xml og HTML

Snitfladen giver også mulighed for at Indkøbsløsningen kan modtage advis og fakturaoplysninger på bilag, der bogføres i Opus Økonomi uden forudgående behandling i fagsystemet.

Links