Gå til hovedindhold
KMD Opus Økonomi

Teknik og Miljø

Facility Management, tidsregistrerings og opgavestyrings løsninger understøttes med en række webservices, der udveksles en række data fra KMD Opus Økonomi og KMD Opus Personale løsninger.

Facility Management, tidsregistrerings- og opgavestyrings-løsninger understøttes med en række webservices, der udveksler data til og fra KMD Opus Økonomi og KMD Opus Personale .

Dataudvekslingen kvalitetssikrer udnyttelse af stamdata fra KMD Opus samt opdatering af såvel budgetter, disponeringer og tidsregistreringer fra andre løsninger.

Dataservice pakke - MainManager

Ved anvendelse af MainManager i samspil med KMD Opus, er der udviklet et sæt af integrationer/webservices, som kan udveksle både stamdata og transaktionsdata mellem de to løsninger.

Den samlede pakke af integrationer består af følgende:

FIEReturnNofReceipts - Webservice - Sum af bilag i indbakken

MainManager kan kalde webservicen med et brugernavn og få returneret antal bilag, brugeren har i sin indbakke.

FIRGetInvFondCommitment - Webservice - Hent bogførte bilag med reference til bevilling oprettet af andre løsninger.

MainManager kan kalde webservicen og få returneret de fakturaer og omposteringsbilag, der er bogført op imod bevillingsdisponeringer, som MainManager har oprettet via snitfladen "Opret bevillingsdisponeringer"

FIRCreateFondCommitment - Webservice - Opret bevillingsdisponering født i andre løsninger

MainManager kan oprette bevillingsdisponeringer født i andre løsninger

FIRUpdateFondCommitment - Webservice - Opdater bevillingsdisponering født i andre løsninger

MainManager kan opdatere bevillingsdisponeringer oprettet igennem andre løsningers løsning

PSASendProjectBudget - Webservice - Opret projektbudget født i andre løsninger

MainManager kan indsende projektbudget

Udtræk af stamdata fra KMD Opus Økonomi – KFS snitflade

Formålet med standardsnitfladen er at give et internt eller eksternt system mulighed for automatisk, via en fælles snitflade, at modtage stamdataoplysninger fra KMD Opus Økonomi.

Ved anvendelse af denne snitflade kan et internt eller eksternt system vedligeholde konterings-stamdata, leverandøroplysninger og afgrænsning af bogføringsrettigheder for brugere via daglige udtræk fra KMD Opus Økonomi.

På baggrund af stamdataoplysningerne har det interne eller eksterne system mulighed for automatisk at vedligeholde en kontoplan og på baggrund af den at opbygge korrekte konterings dimensioner til brug for kontering og postering i KMD Opus Økonomi.

Snitfladens udtræk giver også mulighed for, at det interne eller eksterne system kan foretage afgrænsning af konterings-dimensionerne i forhold til den enkelte sagsbehandler, hvis sagsbehandlers Opus UserID er kendt.

Links

Tidsregistreringer fra andre løsninger - KMD Opus Integrationer

Ved anvendelse af andre løsninger, hvorfra der ønskes overført tidsregistreringer til KMD Opus, er der udviklet et sæt af integrationer/webservices, som kan udveksle både stamdata og transaktionsdata mellem de to løsninger.

Den samlede pakke af integrationer består af følgende:

PSAGetEmployListMasterData - Webservices til udtræk af medarbejder stamdata

Formålet med Webservice er at give mulighed for, at andre løsninger kan hente stamdataoplysninger på oprettede medarbejdere i Opus til brug for tidsregistrering.

Ved at følge denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af andre løsninger indhente oplysninger om medarbejdere, hvortil der kan indsendes tidsregistrerings-data til KMD Opus Tidsregistrering.

PSAGetEquipmentMasterData - Webservices til udtræk af maskin stamdata

Formålet med Webservice er at give mulighed for, at andre løsninger kan hente stamdataoplysninger på maskiner oprettet i Opus til brug for tidsregistrering.

Ved at følge denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af andre løsninger indhente oplysninger om maskiner hvortil der kan indsendes tidsregistreringer til KMD Opus Tidsregistrering.

PSASendEquipmentHoursMultiple - Webservices til indlæsning af tidsregistrering - Maskintimer -multi

Formålet med snitfladen er at give mulighed for at sende tidsregistreringer vedrørende maskiner til KMD Opus Tidsregistrering via webservices.

Der kan sendes tidsregistreringer til Tilbagemeldinger/maskintimer

Ved at anvende denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af andre løsninger aflevere data til KMD Opus Tidsregistrering.

Snitfladen anvendes ved opdatering for flere maskiner ad gangen.

PSASendEquipmentHours - Webservices til indlæsning af tidsregistrering - Maskintimer enkel

Formålet med snitfladen er at give mulighed for at sende tidsregistreringer vedrørende maskiner til KMD Opus Tidsregistrering via webservices.

Der kan sendes tidsregistreringer til Tilbagemeldinger/maskintimer

Ved at anvende denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af andre løsninger aflevere data til KMD Opus Tidsregistrering.

Snitfladen anvendes ved opdatering for en maskine ad gangen.

PSAGetPersonHoursWithProject - Webservices til udtræk af stamdata - Mandtimer inkl. projektstruktur

Formålet med snitfladen er at give mulighed for at sende tidsregistreringer til KMD Opus Tidsregistrering via webservices.

Der kan sendes tidsregistreringer til Arbejdstidsskema/mandtimer

Ved at følge denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af andre løsninger aflevere data til KMD Opus Tidsregistrering.

PSAGetEquipmentList - Webservices til udtræk af maskinstamdata

Formålet med snitfladen er at give mulighed for, at 3.part kan udtrække maskinstamdata fra KMD Opus til brug for tidsregistrering via webservices.

Ved at følge denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af andre løsninger indhente oplysninger om maskinstamdata, hvortil der kan indsendes tidsregistreringer til KMD Opus Tidsregistrering.

PSAGetNetworkAndOperations - Webservices til udtræk af netværk og operationer

Formålet med snitfladen er at give 3.part mulighed for at udtrække konteringsdimension Netværk og operation oprettet i Opus Økonomi til brug for tidsregistrering via webservices.

Ved at følge denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af andre løsninger indhente oplysninger om konteringsdimensionerne Netværk og operation, der kan vendes til KMD Opus Tidsregistrering.

PSAGetStatKeyMasterData - Webservices til udtræk af stamdata - statistiske nøgletal

Formålet med snitfladen er at give 3.part mulighed for at udtrække konteringsdimension Statistisk intern ordre oprettet i Opus Økonomi til brug for tidsregistrering via webservices.

Ved at følge denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af andre løsninger indhente oplysninger om konteringsdimensionen, der kan vendes til KMD Opus Tidsregistrering.

PSAGetTimeMasterData - Webservices til udtræk af Masterdata

Formålet med snitfladen er at give mulighed for at sende tidsregistreringer til KMD Opus Tidsregistrering via webservices.

Der kan sendes tidsregisteringer til Arbejdstidsskema/mandtimer.

Ved at følge denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af andre løsninger aflevere data til KMD Opus Tidsregistrering.

PSASendTimeRegPersonMultiple - Webservices til indlæsning af tidsregistreringer - Mandtimer multi

Formålet med snitfladen er at give mulighed for at sende tidsregistreringer til KMD Opus Tidsregistrering via webservices.

Der kan sendes tidsregistreringer til Arbejdstidsskema/mandtimer

Ved at anvende denne snitflade kan en leverandør af andre løsninger aflevere data til KMD Opus Tidsregistrering

Snitfladen anvendes ved opdatering for flere personer ad gangen.

PSASendTimeRegPerson - Webservices til indlæsning af tidsregistreringer - Mandtimer enkel

Formålet med snitfladen er at give mulighed for at sende tidsregistreringer til KMD Opus Tidsregistrering via webservices.

Der kan sendes tidsregistreringer til Arbejdstidsskema/mandtimer

Ved at anvende denne snitflade kan en leverandør af andre løsninger aflevere data til KMD Opus Tidsregistrering

Snitfladen anvendes ved opdatering for en enkelt person.

PSAGetMaterialData - Webservice til udtræk af materiale stamdata

Formålet med snitfladen er at give mulighed for andre løsninger at hente materialeoplysninger til brug for registrering af materialeforbrug på projekter i andre løsningers systemer.

Ved at anvende denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af andre løsninger hente materialeoplysninger fra KMD Opus.

PSASendMaterialData - Webservice til indlæsning af materiale forbrug

Formålet med snitfladen er at give mulighed for at sende materialeforbrug til KMD Opus via web-services.

Der kan sendes materialeforbrug til PSP-elementer og netværk/operationer.

Ved at anvende denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af andre løsninger aflevere data til KMD Opus Økonomi.

Links